Från rivning till färdiga väggar.

Oavsett om det handlar om att anpassa en befintlig lokal till ett nytt koncept eller att skapa något helt nytt hjälper vi gärna till. Vi är gärna med från starten av ert projekt och bidrar med vår expertis för att säkerställa ett lyckat genomförande.

Vi hjälper gärna till från grunden.

Vi skapar en detaljerad arbetsplan och tar fram en budget och tidslinje för ditt projekt. Med noggrann planering och tät dialog genomför vi alla faser av byggprocessen. Som vana totalentreprenörer vid byggnationer inom retail tar vi fram den bästa lösningen för dig.

Samordning och struktur för ett lyckat resultat.

Som totalentreprenör är det vår uppgift att samordna alla aspekter av projektet. Vi samarbetar med erfarna underentreprenörer för att säkerställa att projektet går i mål. Vi ser till att allt går som planerat och att du blir nöjd med slutresultatet.

Behöver du hjälp med byggnation?

Oavsett hur långt ni är i processen kan vi bidra med vår kompetens i hela eller delar av projektet. Tillsammans förverkligar din vision och uppnår ett lyckat resultat.