Telia butikslokal

Telia är en partner med flera spännande butikskoncept. I Västerås rev vi allt från golv till tak för att bygga deras Experience-butik. Tillsammans med vår samarbetspartner inom inredning skapar vi inbjudande butiker för Telias kunder.

Vi börjar från grunden.

I rollen som totalentreprenör är vi med i hela ledet – från första besöket i lokal till nyckelfärdig butik. Telia ritar sin layout, Intrx tar över med mer detaljerade inredningsritningar och sedan färdigställer vi tillsammans visionen.

Från Malmö i söder
till Luleå i norr.

Vi har utfört många projekt tillsammans med Telia. Vid varje projekt samarbetar vi nära såväl fastighetsägare som butikspersonal. Telias tre koncept innefattar allt från totalrenovering, till lokalanpassning och modulering. Vi ställer upp oavsett projektomfattning.