Din vägledning i projektet.

Ritningsunderlaget är vägledningen i ditt byggprojekt. När vi tar fram underlaget utgår vi från dina behov – din tidsram, budget och dina önskemål om design. I startmötet pratar vi om dina visioner och efter det tar vi fram ett konceptförslag.

För slutresultatet du vill ha.

Till vår hjälp kan vi ta in arkitekter och formgivare. Tack vare våra partners och vår erfarenhet kan du lita på att vi syr ihop slutresultatet du vill ha. Efter överlämnat underlag ska du känna dig trygg med att ta projektet vidare, på egen hand eller med oss.

I tätt samarbete med dig.

Målet är att hitta den bästa lösningen med hänsyn till designen, kundflödet, känslan och nyttan. Dela gärna med dig av dina tankar och förväntningar tidigt i processen och under tiden. Vi vrider och vänder på ritningen tills allt känns helt rätt för dig.

Behöver du hjälp med ritningsunderlag?

Vi skapar ritningsunderlag som säkerställer projektets kvalitet. Tillsammans gör vi rätt från början.